Rodzaje kontenerów na odpady

Zajrzyj tutaj jeśli jesteś zainteresowany kontenery producent

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem i przewozem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]