Kontener na odpady specjalne – rodzaje i konstrukcja

Kontener KP 7 kupisz na https://ekombud.pl/kontenery-specjalne/

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia muszą charakteryzować się dużą trwałością, a także spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Czym wyróżniają się popularne modele pojemników? Kiedy należy wybrać wysokiej jakości kontenery stalowe?

Typy kontenerów na odpady

Wśród dostępnych na rynku pojemników specjalnego zastosowania wyróżniamy kontenery na odpady sypkie, niebezpieczne, płynne, odpady wytwarzane przez oczyszczalnie ścieków oraz odpady przemysłowe. Kontenery przeznaczone do transportu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co zapobiega przymarzaniu płynów do dna. Pojemniki tego typu są spawane szczelnie spoiną ciągłą i są zabezpieczone klapą z uszczelnieniem, dzięki czemu przewożone odpady nie wypływają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad klapą, która uniemożliwia rozbryzgiwanie się płynów podczas załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą również pojemniki na odpady przemysłowe typu plandekowiec – modele z podłogą posiadającą uchwyty do zabezpieczenia ładunku oraz z rozsuwanymi ścianami.

Kontener otwarty na odpady budowlane i sypkie

Osobną grupę kontenerów są modele na odpady miałkie, np. trociny i pyły. Dostępne na rynku kontenery wyposażone są w przenośnik ślimakowy oraz obsługiwane przez urządzenia hakowe. Kontenery na materiały sypkie mogą również być wyposażone w uszczelnioną klapę. Do kontenerów specjalnego przeznaczenia należą również kontenery otwarte używane do przewozu i składowania gruzu oraz odpadów budowlanych.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]