ekologiczne przetwory, ekologiczna żywność online

Co to jest żywność ekologiczna?

Od dynamicznego rozwoju przemysłu żywieniowego, który obserwujemy od początku XX w., produkty jedzone przez nas codziennie zaczęto często nasycać różnymi substancjami wydłużającymi ich zdatność do spożycia. Jednak wraz z dojrzewającym zainteresowaniem konsumentów odnośnie tego, co jedzą i jakie może to mieć skutki dla ich samopoczucia, w ostatnim czasie coraz częściej poszukują oni artykułów wyprodukowanych z żywności ekologicznej.

Żywność eko – rośliny hodowane z zachowaniem kluczowych norm rolnictwa ekologicznego

By jakiś produkt sprzedawany w Polsce mógł tytułować się „eko”, musi spełnić kilka wytycznych. Żywność ekologiczna oraz artykuły z niej wytworzone muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty przyznawane przez uprawnione do tego laboratoria. Najważniejszym jednakże przymiotem spożywczych wyrobów ekologicznych jest to, że zastosowane do ich przyrządzenia owoce oraz warzywa hodowano z zachowaniem wszystkich norm rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie wykorzystywali syntetycznych środków zabezpieczenia roślin ani nawozów, które mogłyby niekorzystnie wpływać nie tylko na samopoczucie ludzi, ale które także szkodzą ekosystemowi. Niektóre bowiem nawozy powodują zakwaszenie gleby czy zanieczyszczają wody gruntowe, a opryski upraw syntetycznymi pestycydami nieraz są powodem śmierci pożytecznych organizmów. Natomiast w efekcie ekologicznej uprawy rośliny posiadają niższą zawartość metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to znaczy, iż mniej tych związków dostanie się do ustroju ich konsumentów.

Kupujesz przetwory ekologiczne? Czytaj uważnie informacje na opakowaniu

Przetwory eko podlegają stałemu nadzorowi na każdym etapie produkcji, w tym też w czasie transportu oraz przechowywania. Co istotne, gdy artykuł spełnia wymogi, jego wytwórca obok typowych informacji m.in. o dacie trwałości, warunkach składowania, masie netto, kraju produkcji składników oraz możliwych alergenach, musi także obowiązkowo wskazać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej dany produkt oraz umieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, którym są białe gwiazdki, które układają się w kształt liścia. Wypatrując żywności eko należy zatem czytać dokładnie etykiety produktów, a kupując je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie widnieje informacja o zdobytych certyfikatach.

Lokalizacja firmy:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]