badania psychotechniczne Bielsko, badania psychologiczne kierowców Kęty, badania psychologiczne Bielsko

Weryfikacja kandydatów na kierowców – badania psychologiczne

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają ustalić czy kandydaci mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Są one niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają badania i co konkretnie weryfikują? Jakie urządzenia wykorzystuje się w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – niezbędne do zdobycia prawa jazdy

Badaniom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D. Do badań podchodzą także kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają zdolność koncentracji

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch etapów. Najpierw kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. W czasie badań wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej oraz aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na obserwowaniu, w jaki sposób osoba badana radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po oślepieniu światłem.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]