Ważne badania psychologiczne operatorów

Badania operatorów Bielsko Biała - dalsze informacje o tych usługach odnajdziesz w tym miejscu.

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je zrobić. Obowiązek ten regulacje nakładają też na operatorów dźwigów, koparek, wózków i podobnych pojazdów. Dlaczego istnieje taka potrzeba i co jest badane?

Czy badania operatorów są konieczne?

Prawo jasno określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których właściwa sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Ponadto, jeśli chodzi o warunki, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często dochodzi w nich do wypadku, a większość z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak skupienia czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i to powoduje, że przeprowadzanie tego rodzaju testów jest niebagatelne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, którym poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Kontroluje się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe i umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto poziom koncentracji, zdolność oceny odległości oraz prędkość reakcji. Ważna jest także przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, wykorzystywana jest również specjalna aparatura. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż 0,5 godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo badania zachowują ważność, to jest to uzależnione głównie od wieku osoby, której dotyczą. Najczęściej są to trzy-cztery lata, natomiast dla osób powyżej 50 roku życia – jeden-dwa lata.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]