Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Wejdź na https://tinyurl.com/yedl4czo, aby uzyskać informacje o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na biznes z większości państw świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polscy tłumacze sporządzają mnóstwo zwykłych i specjalistycznych tłumaczeń na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, iż w sieci bez problemu da się wyszperać bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez lata nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeśli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy z grubsza wyliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Język, termin wykonania, rodzaj tłumaczenia – to wpływa na finalny koszt usługi

Ostateczną cenę translacji dokumentu determinują następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest generalnie o wiele tańszy niż translacja na język obcy.
2. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (angielski, szwedzki) czy romańskich (hiszpański, francuski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy przygotować się na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie zagadnienia. Translacja umów handlowych, prac naukowych czy referatów medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niedopuszczalnych błędów.

Czym różni się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu zwykłego?

Warto zaznaczyć, że przekład różnego typu dokumentów jak np. paszport czy dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu indywidualny numer oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]