coaching kraków, profesjonalny coaching

Kwalifikacje zawodowe i personalne można rozwinąć – o coachingu

Całkowite spożytkowanie własnych możliwości może nie być łatwe. Czasami źródłem kłopotów są przeszkody psychologiczne, innym razem zwyczajnie brak nam motywacji. Bez względu na powód, takie trudności bywają niezmiernie uciążliwe i praktycznie uniemożliwiają rozwój zawodowy bądź osobisty. Co więcej, pokonanie ich na własną rękę jest niesamowicie trudne, a w szeregu przypadków wręcz niemożliwe. Dlatego powinno się wspomóc się doświadczeniem zawodowców. Tym bardziej, iż techniki, z których stosują współcześnie coache, w wielu kazusach są bardzo skutecznym narzędziem w przezwyciężaniu przeszkód stojących na ścieżce do osiągnięcia zaplanowanych celów.

Profesjonalny coaching. Na czym to polega?

Współpraca z coachem rozpoczyna się od poznania się obu stron. Żeby osiągnąć zakładane rezultaty, na początku istotne jest niewątpliwie uformowanie dwustronnego zaufania i szczególnego typu więzi. W toku pierwszych rozmów – które można przeprowadzić przez telefon bądź za pośrednictwem rozpowszechnionych komunikatorów – coach pozna też priorytety, cechy charakteru i możliwości swojego klienta, a także omówi z nim program działania. W czasie współpracy zwykle prowadzi się kilka sesji coachingowych (w 2-tygodniowych interwałach), trwających na ogół 1,5 godziny. Ostatnia sesja jest natomiast okazją do ocenienia działań i ustalenia, na ile klient upora się z danymi problemami w pojedynkę. To, które zagadnienia będą poruszane w toku sesji coachingowych jest zależne od zamierzeń osoby szukającej pomocy – może to być zwiększenie jego skuteczności bądź podniesienie szeroko rozumianego zadowolenia z życia.

Kiedy należy rozważyć skorzystanie z coachingu?

Na coaching można zdecydować się w wielu sytuacjach. Jedną z najpoważniejszych pobudek przemawiających za zwróceniem się o pomoc coacha, jest pragnienie pełnego spożytkowania skrytego potencjału w celu rozszerzenia kwalifikacji personalnych albo zawodowych. Coach psycholog może również realnie wspomóc nas w podniesieniu komfortu życia, pogłębiając stopień satysfakcji oraz ucząc, jak poskramiać lęki.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]