Komu powierzyć hydroizolację budynku i dlaczego to ważne?

W trakcie budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie planowania należy zatroszczyć się o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do źle bądź w ogóle niezabezpieczonych murów obniży ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, jak również przyczynić się do rozrostu niebezpiecznych dla zdrowia grzybów oraz pleśni.

Które fragmenty budynku powinno się chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie trzeba chronić przed wilgocią należą głównie dachy, fundamenty, balkony, piwnice i tarasy, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z bądź opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z ekspertami, którzy określą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wodą i jakiej technologii należy użyć w stosunku do danych segmentów budynku. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, dziurawki czy cegły poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, żeby każda warstwa miała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Kluczowe jest, żeby projektowanie hydroizolacji, powierzyć profesjonalnej ekipie, mającej wieloletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, deweloperzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w czasie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących, taśm PVC czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zlecenie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. uszczelnieniem, naprawą i inwentaryzacją przecieków wody, reperacją balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.