Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Na tlumaczalnia.pl znajdziesz więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków

Ostatnie lata to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia nauki czy też zatrudnienia w Polsce.

W jakich przypadkach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Kazachstanu, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]