Jak doradca zawodowy pomaga w rozwoju indywidualnym?

Potrzebujesz profesjonalnej porady? Skontaktuj się z coachem psychologiem

Rynek pracy w XXI w. jest niezmiernie konkurencyjny i wymusza regularne dostosowywanie się do jego aktualnych potrzeb. W związku z tym tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownika, lecz również efektywna organizacja pracy większych grup pracowników w firmach. W takich działaniach najlepiej wspomóc się wiedzą jakimi dysponuje coach.

Coach psycholog – pomoc dla menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw

Zawodowy coach biznesu pomaga poszerzyć zakres kompetencji jednostki, przygotowuje ją na kolejne wyzwania zawodowe oraz zachodzące zmiany. Dzięki temu może ona dużo szybciej rozwijać swoje kwalifikacje, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy, ale również kreuje nowe perspektywy kariery. Coach koncentruje się na ambicjach i postanowieniach klienta, więc sesje coachingowe zawsze są spersonalizowane, ukierunkowane na wypełnienie ustalonych zadań. Kto chętnie postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? To w głównej mierze dyrektorzy oraz prezesi firm, którzy pragną rozwinąć swoje kompetencje w sektorze kierowania i organizacji pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – wstępna rozmowa i poznanie celów klienta

Podłożem owocnej w pozytywne efekty pracy z coachem biznesu, jest wnikliwe poznanie klienta. Dlatego inicjujące spotkanie z coachem upływa na dokładnym określeniu oczekiwań oraz ambicji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, najboleśniejszych niepowodzeń oraz największych zwycięstw zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie coaching czy może doradztwo oraz wybrać ilość i częstotliwość sesji koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Wstępna rozmowa nie musi przebiegać z coachem twarzą w twarz – można umówić się na spotkanie telefonicznie bądź przez internet. Po ukończeniu określonej ilości sesji coach opracowuje podsumowanie. Wymienia w nim, które cele zostały osiągnięte oraz gdzie ewentualnie niezbędna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]