rozwój kompetencji pracowników, rozwój kompetencji

Dlaczego należy zadbać o rozwój kompetencji pracowników

Coraz więcej pracodawców zauważa, że rozwój pracowników w dużym stopniu przekłada się na sukces całej firmy. Zmotywowana kadra zaopatrzona w duży arsenał umiejętności miękkich to przecież najważniejszy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – skuteczne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich indywidualnych kwalifikacji oraz uwarunkowań może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w dobraniu kadry, która będzie przygotowana na wielorakie wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez kompetentnego coacha można odkryć, kto z zatrudnionych wykazuje zdolności kierownicze i zostanie najlepszym przełożonym zespołu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane różnymi metodami – m.in. w postaci sesji grupowych bądź indywidualnych. W trakcie sesji z zatrudnionymi stosowane są uznane techniki szkoleń, jak np. zadania w grupach, case study (studium przypadku), wywiady bądź symulacje. Dzięki nim można ujawnić utajone możliwości kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu audytu można kontynuować działania z pracownikami w postaci coachingu.

Harmonogram audytu AC/DC

Profesjonalny audyt jest rozdzielona na parę faz. Rozpoczyna się od opisu kompetencji potrzebnych na audytowanym stanowisku. Później audytor wybiera techniki, które będą użyte w trakcie sesji. Trzecim etapem jest przekazanie informacji na temat celów sesji i tego, co chce się podczas niej osiągnąć. Nie bez znaczenia jest też miejsce, w którym zostaną prowadzone audyty pracownikami – powinno one gwarantować komfort, który wspomoże realizację celów sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy bądź indywidualny) jest przeprowadzany przez doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż sześć godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje szczegółowy, indywidualny raport, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych osób, określone są ich silne strony i podane są zalecenia, jak powinien być prowadzony następny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]