Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi prywatnych detektywów są coraz popularniejsze. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne też dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście jest niezdolny do pracy lub czy informacje przedłożone przez niego w CV są prawdziwe. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien mieć prywatny detektyw i w rozwiązaniu których spraw może nam pomóc.

Prywatny detektyw – konieczna jest licencja

Nie każdy może pracować jako detektyw. By legalnie wykonywać ten zawód, trzeba posiadać stosowną licencję przyznawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej oraz co najmniej średniego wykształcenia. Wymogiem jest również niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Większość zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. kiedy podejrzewamy, iż nasz partner jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.