Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Jeśli chcesz zamówić badania kierowców Bielsko, zajrzyj na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim badaniom. Są one konieczne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać więc, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. W toku badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, gdyż badane umiejętności obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są poddawać się badaniom każdego roku.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]