Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Zamów badania operatorów Bielsko.

Do pracy w różnego rodzaju profesjach potrzebne są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy dana osoba je ma, przeprowadza się specjalne testy. By je wykonać, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w której chce działać badany. Inne badania przeprowadzane są dla sędziów, inne zaś dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Warto zatem napisać parę słów na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter oraz jakie zdolności są w ich trakcie sprawdzane.

Prawo a badania operatorów

Terminy przeprowadzania oraz charakter badań operatorów wózków paletowych i innych maszyn wykorzystywanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 lub 4 lata, poza osobami po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Warto przy tym pamiętać, iż wygląd badań może zostać zmieniony, jeśli przeprowadzający je psycholog uzna, iż konieczne są dodatkowe badania albo niektóre części są w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Następnie wykonywane są badania na refleks, polegające zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi wystarczająco szybko zahamować. Badania operatorów to również testy zdolności postrzegania przestrzeni i wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]