Kurs pierwszej pomocy

W naszym kraju każdego roku traci życie kilka tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Reakcją na takie przerażające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego zachowywania się w chwili zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia treningów z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Tematy poruszane w czasie szkolenia, zależą od uzgodnień organizatorów z uczestnikami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku zasłabnięć czy zawału mięśnia sercowego.