Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Chcesz skorzystać z bezpłatnego generatora not księgowych? Kliknij tutaj.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo wcześniej czy później z reguły napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań windykacyjnych czy wystawiać natychmiast?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Wypada jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez wiele lat dobrych układów partnerskich. Wszak przyczyną poślizgu we wniesienia należności mogą być krótkotrwałe problemy finansowe bądź zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która wyposażona jest też w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]