tania windykacja

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Jest wiele różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Regularne ponawianie prośby o przelanie opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji długu. Chociaż określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się wobec dłużnika rozmaite działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wystawia identyczną liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w wyznaczonym czasie wyraźnie wzrasta. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces upominania o konieczności opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może ustawić swoje scenariusze działań wszczynanych względem nieterminowych kontrahentów, określając między innymi przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, jeżeli wyliczone powyżej kroki zadziałają, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie wpływających przelewów, a po paru miesiącach skutkuje też istotną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]