Co to jest metoda kasowa?

Zajrzyj tutaj po więcej informacji o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie wnika czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki powinno się spełniać, by z niej skorzystać?

Brak pojawienia się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone co jakiś czas dopominać się od kontrahenta przelewu należności za sprzedane produkty czy też zrealizowane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w ustawowym terminie i finalnie dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej należności. Mając na względzie wskazany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga regularnego pilnowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Zwykle powodem tego jest problem z ciągłym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Z kolei już przy stu i więcej fakturach pilnowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację ryzyka błędów przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]