Zapisz się na szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – przepisy o ochronie danych osobowych

Informacje o osobach fizycznych powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którym może zostać tylko osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Do tego potencjalny administrator musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas szkolenia słuchacze poznają kluczowe pojęcia, takie jak przetwarzanie danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentów.